Beekeeping

Beekeeping is increasingly popular in Sweden, both as a hobby and professionally to pollinate plants and produce honey and wax

Beekeeping

Most of the bees used were imported to Sweden in recent times. The imported bees posed a threat to the domestic bee which had lived here since the Ice Age. Conservation efforts have been successful and the domestic bees are once again thriving.

Torsgatan

Beekeeping

OFFICE

null

Torsgatan 2
3th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

VASASTADEN

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu