Organic farming

More and more farmers in Sweden are converting their lands and methods from conventional farming to organic farming

Organic farming

Slightly under 20 per cent of Sweden’s farm areal has been converted to organic farm land. A third of all greens are farmed using organic land and methods.
About seven per cent of Sweden’s area is used for agriculture. The Swedish agricultural sector employs 1.5 per cent of the Swedish workforce.

Torsgatan

Organic farming

OFFICE

null

Torsgatan 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

KUNGSHOLMEN

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu